Wyższa Szkoła Handlu i Finansów to uczelnia wyższa założona w 1997 roku.
Kontakt: 852 - 4654 - 538

Zajęcia dodatkowe dla studentów

Każdy student ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie nauczania oraz zaliczenia odpowiednich egzaminów. Dla osób, którym szczególnie zależy na jak najlepszym przygotowaniu się do przyszłej pracy zawodowej przygotowaliśmy także dodatkowe zajęcia. Uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe, co oznacza, że każdy student może sam zdecydować czy oraz w których zajęciach będzie brać udział.

Dodatkowe zajęcia prowadzone są zarówno przez naszych wykładowców, jak i przez specjalistów, z którymi współpracujemy. Wykwalifikowani i doświadczeni ekonomiści, handlowcy, menadżerowie oraz PR-owcy dzielą się ze studentami swoją wiedzą oraz umiejętnościami, które zdobyli w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej. Zajęcia dodatkowe to nie tylko wykłady, lecz także dyskusje oraz warsztaty, które pozwalają na sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce. Spotkania z osobami mającymi doświadczenie w pracy za granicą pozwalają poznać różnice między rynkiem polskim, a rynkiem innych państw. Organizujmy także dodatkowe zajęcia językowe. Podczas nich studenci mają możliwość zapoznania się z językiem i słownictwem wykorzystywanym w działalności biznesowej. Ich prowadzeniem zajmują się między innymi native speakerzy.

Dodatkowe zajęcia w Wyższej Szkole Handlu i Finansów to szansa na poszerzenie swojej wiedzy, a jednocześnie na nawiązanie nowych znajomości. Studenci mający takie same plany na przyszłość mogą połączyć siły, co znacznie ułatwia realizację wielu marzeń, na przykład dotyczących rozpoczęcia własnej działalności.

Skontaktuj się z nami